Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

Web: https://transferove-ocenovanie.dashofer.sk/

Dielo spracované Ing. Alenou Zábojovou vám problematiku transferového oceňovania objasní prostredníctvom praktických príkladov. V online knihe nájdete aj vzorovú skrátenú transferovú dokumentáciu. Vďaka pravidelnej aktualizácii vás budeme informovať o aktuálnych legislatívnych zmenách, zaujímavostiach z praxe a takisto získate prístup k dokumentom na stiahnutie.


Online kniha Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia Vás oboznámi s problematikou transferového oceňovania a vytvárania skrátenej dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Online kniha je praktickým pomocníkom hlavne pre všetkých, ktorým od 1.1.2015 vznikla povinnosť vypracovávať skrátenú transferovú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Input:

Ročné predplatné online knihy Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia
(198 € bez DPH)

Obsah

Podstata transferového oceňovania a legislatívny rámec

Táto kapitola obsahuje:

  • definovanie závislých osôb (tuzemských aj zahraničných),
  • posudzovanie vzájomných vzťahov tuzemských závislých osôb,
  • analýza rizík pri posudzovaní závislých transakcií,
  • subjekty povinné upravovať základ dane,
  • tlačivo daňového priznania dane z príjmov PO a transferové oceňovanie,
  • stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR.

 

Metódy transferového oceňovania

V tejto kapitole získate informácie o metódach:

  • vychádzajúcich z porovnávania cien,
  • vychádzajúce z porovnávania zisku.

 

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Obsahuje informácie, ktoré potrebujete vedieť pri vytváraní základnej, skrátenej a úplnej transferovej dokumentácie. Takisto sa dozviete dokedy je daňovník povinný uchovávať transferovú dokumentáciu.

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie

Nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví, aké náležitosti by mala skrátená transferová dokumentácia obsahovať. Takisto obsahuje rady a tipy, na ktoré pri tvorbe transferovej dokumentácie netreba zabudnúť. Nájdete v ňom aj stručný prehľad legislatívy súvisiacej s transferovým oceňovaním.

Legislatívne dianie

V tejto časti nájdete aktuálne informácie legislatívnych zmien nielen v súvislosti s transferovým oceňovaním.

Zaujímavosti z praxe

Prax prináša mnoho komplikovaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých článkov, ktoré Vám tému transferového oceňovania ešte viac ozrejmia. 

Dokumenty na stiahnutie

S používaním tejto knihy získate prístup k ďalším materiálom, ktoré sú užitočné pri Vašej  každodennej práci.  

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Alena Zábojová