Transferové oceňovanie a metódy cien premium

Web: https://to.uad.sk/

Online kniha komplexne rieši tému transferového oceňovaniametódy pre stanovenie transferových cien.


Odborná online kniha rieši súčasnú reguláciu transferového oceňovania v Slovenskej republike, alokáciu zisku na stálu prevádzkareň, funkčnú analýzu, typové transakcie medzi závislými osobami a dokumentáciu o transferovom oceňovaní. V online knihe je riešený i pohľad na stanovenie základu dane stálej prevádzkarne v Slovenskej republike i stálej prevádzkarne v medzinárodnom daňovom práve. 

Input:

Ročné predplatné online knihy Transferové oceňovanie a metódy cien premium
(420 € bez DPH)