Testy profi

Web: http://www.testyprofi.sk/

V oblasti daní a účtovníctva nie je možné obstáť bez neustáleho sebavzdelávania sa. Preto Vám prinášame novú formu štúdia - testy, výkladové články, videoemináre, e-kurzy. Pomocou znalostných testov si môžete neustále dopĺňať svoje odborné vedomosti.


Nový produkt TESTY PROFI Vám prináša možnosť neustále sa vzdelávať! Je to unikátna príležitosť, ako zostať odborne v kondícií pri neustále sa meniacej legislatíve. Súčasťou produktu TESTY PROFI sú testy znalostí, videosemináre, online kurzy a vždy výkladové články, aby ste si mohli problematiku doštudovať. Materiály pripravujú daňový poradcovia, audítori, pracovníci správy daní, čím je zaručená garancia správnosti. 

Input:

Ročný vstup do online produktu Testy profi
(348 € bez DPH)

Obsah

Testy profi ponúka rôzné formy vzdelávania sa v oblasti daní a účtovníctva:

  • testy

- overíte si v nich, aké sú Vaše vedomosti v danej problematike

  • výkladové články

- slúžia k naštudovaniu klasickou formou, dostatok príkladov, tipov a rád je samozrejmosťou

  • e-kurzy

- prejsť si môžete lekciu po lekcii zakončenú kontrolnými otázkami

  • videosemináre

- hovorené slovo doplnené powerpointovou prezentáciou ušetrí čas a cestovné výdavky oproti klasickému semináru

  • právne predpisy        

- v znení aktuálnom, minulom aj budúcom

  • praktické informácie

- sadzby cestovných náhrad, daňový kalendár, sadzby NBS, adresáre úradov a mnoho ďalšieho

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Ing. Monika Ziškayová

Venuje sa témam daní, najmä dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, ako aj oblasti účtovníctva. Pôsobí v oblasti služieb daňového a účtovného poradenstva.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava