Testy profi

Web: https://www.testyprofi.sk/

V oblasti daní a účtovníctva je potrebné neustále sa vzdelávať, preto sme na slovenský trh priniesli produkt Testy Profi, ktorým si overíte svoje vedomosti a zároveň sa môžete samovzdelávať. Všetko online z pohodlia vašej kancelárie alebo domova. Produkt okrem testov obsahuje videosemináre, online kurzy, výkladové články a právne predpisy, ktoré slúžia k naštudovaniu danej problematiky. Nájdete tu tiež praktické informácie ako sadzby cestovných náhrad, daňový kalendár, sadzby NBS, adresáre úradov a mnohé ďalšie. Každý mesiac dopĺňame nové testy.


Otestovať  a vzdelávať sa môžete v nasledovných oblastiach:

 • ÚČTOVNÍCTVO:
  • Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
  • Zásoby - spôsob A, B
  • Finančný majetok a peňažné prostriedky
  • Pohľadávky v účtovníctve
  • Záväzky
  • Rezervy v účtovníctve
  • Opravné položky v účtovníctve
  • Náklady a výnosy
  • Účtovná závierka
  • Vedenie účtovníctva
 • DANE:
  • Daň z príjmov fyzických a právnický osôb
  • Spotrebné dane
  • Miestne dane
  • Daňový poriadok

 Pre všetkých zákazníkov je v rámci ročného predplatného k dispozícií:

 • raz týždenne odborník na telefóne, Ing. Peter Horniaček, ktorý pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnických osôb,
 • bezplatný odpovedný servis - na vaše otázky odpovedia odborníci,
 • legislatívny servis raz týždenne,
 • možnosť zakúpiť si produkt na splátky,
 • certifikát.

 

Vyskúšať môžete 3 testy zadarmo:

Testovanie v jednotlivých oblastiach môžete opakovať koľko krát chcete.  Pre získanie certifikátu, je potrebné úspešne absolvovať jeden zo záverečných testov, tento test sa dá absolvovať iba raz.

Otestujte sa a získajte certifikát, ktorý potvrdí vašu odbornosť z oblasti Účtovníctva a Daní

Input:

Ročný vstup do online produktu Testy profi
(360 € bez DPH)

Možnosť zakúpiť produkt na splátky!

Obsah

Testy profi ponúka rôzné formy vzdelávania sa v oblasti daní a účtovníctva:

 • testy

- overíte si v nich, aké sú Vaše vedomosti v danej problematike

 • výkladové články

- slúžia k naštudovaniu klasickou formou, dostatok príkladov, tipov a rád je samozrejmosťou

 • e-kurzy

- prejsť si môžete lekciu po lekcii zakončenú kontrolnými otázkami

 • videosemináre

- hovorené slovo doplnené powerpointovou prezentáciou ušetrí čas a cestovné výdavky oproti klasickému semináru

 • právne predpisy        

- v znení aktuálnom, minulom aj budúcom

 • praktické informácie

- sadzby cestovných náhrad, daňový kalendár, sadzby NBS, adresáre úradov a mnoho ďalšieho

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Ing. Monika Ziškayová

Venuje sa témam daní, najmä dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, ako aj oblasti účtovníctva. Pôsobí v oblasti služieb daňového a účtovného poradenstva.