Témy

Vydavateľstvo Verlag Dashӧfer Vám ponúka nie len široké portfólio produktov v rôznych formátoch, ale aj rôznorodú paletu tém.
Zvlášť dbáme o aktuálnosť a odbornosť, aby sme Vám poskytli praktické rady a odporúčania.

 

 

Účtovníctvo a dane

Najdôležitejšia oblasť, ktorej sa vo vydavateľstve a v portfóliu produktov venujeme je oblasť účtovníctva a daní. Tieto témy sa úzko prelínajú, preto ich nájdete spolu v rôznych produktoch nášho vydavateľstva. Nájdete odborné dokumenty, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií.

Mzdy a personalistika 

Riadenie ľudských zdrojov je neustále sa vyvíjajúca oblasť, ktorá si zaslúži permanentnú pozornosť a zverejňovanie príspevkov, ktoré reagujú na inovatívne trendy zo zahraničia. Takúto ambíciu majú aj autori a lektori z tejto oblasti, preto veríme, že mzdoví účtovníci a personalisti ocenia širokú ponuku produktov.  Pripravili sme pre Vás vzory zmlúv, rady a tipy.

Verejná správa a školstvo

V téme verejná správa a školstvo nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú obcí, miest, ministerstiev, neziskových organizácií i nadácií a samozrejme aj škôl. Riadiť školu, mesto či obec efektívne nie je vôbec jednoduché. Veľmi dobre si to uvedomujeme, preto sme pripravili odborné portály, na ktorých nájdete všetky potrebné informácie k tomu, aby bola Vaša činnosť efektívna. 

Manažment a finančné riadenie

Pod témou manažment a finančné riadenie sme pre Vás pripravili produkty, ktoré súvisia s riadením spoločnosti, riadením podnikových financií, prácou s finančnými analýzami, projektovým riadením, ale tiež semináre o asertivite, motivácii zamestnancov, či pravidlách etikety v obchodnom jednaní.

Právo, legislatíva, zákony

Táto téma je určená všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a zákonoch. Rôzna škála produktov, nie je určená len právnikom, ale každému, kto potrebuje pracovať s aktuálnym znením zákonov. V tejto téme neponúkame len monotematické tlačené publikácie, či CD, ale aj odborné portály, ktoré Vám ponúkajú články, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní. 

BOZP, enviro, revízie

Veľmi ostro sledovanej oblasti bezpečnosti práce, životného prostredia a revízií sa venujeme z rôznych uhlov pohľadu. Tieto témy sa týkajú každého jedného z nás, či už z pohľadu zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Neponúkame Vám len teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti odborníkov z praxe.

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Okrem stavebného zákona so zapracovanými zmenami a komentárom,  sa náš autorský kolektív venuje aj iným dôležitým témam, ktoré zaujímajú stavebníkov, architektov a stavbyvedúcich.

Podnikanie a živnosť

Či už podnikáte alebo ste živnostníkom, účtujete v systéme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, veríme, že oceníte informácie a praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z praxe, ktoré pripravujeme špeciálne pre Vás.

Zdravotníctvo

V tejto téme zatiaľ ponúkame odborný portál, kde nájdete najväčšiu a denne aktualizovanú online databázu odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné o vedení lekárskej praxe. Portál obsahuje množstvo štandardov liečebných postupov a informácie o kvalite zdravotníctva. Základom portálu je viac ako 800 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Výroba a doprava

ISO normy, lexikón kovov, či rôzne rozmery a tolerancie v strojárstve, colný kódex, rôzne informácie z oblasti logistiky a dopravy, sme pre Vás pripravili vo forme tlačených publikácií, ktoré pravidelne aktualizujeme aj na našich odborných portáloch.

Marketing a predaj

V dnešnej dobe nie je problém vyrobiť, ale predať. Preto máme pre Vás produkty, ktoré Vám pomôžu zlepšiť nielen predaj, ale aj starostlivosť o Vašich zákazníkov.

Osobný rozvoj

Neustále meniaci sa svet, nás núti pravidelne sa vzdelávať. A to nie len v oblasti, v ktorej pracujeme, ale aj v iných oblastiach, ktoré nemusia priamo súvisieť s našou prácou. Zvýšte svoju kvalifikáciu a  tým aj svoju cenu na trhu práce.