Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti obchodu a práva

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti obchodu a práva“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie.


V tomto e-dokumente Vám prinášame prehľad najfrekventovanejších termínov v oblasti obchodu či práva preložených do anglického jazyka.

Input:

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti obchodu a práva:

24.5 € bez DPH

Obsah

 • Ceny (cenotvorba)
 • Granty a dotácie
 • Koncesie na poskytovanie služieb
 • Koncesie na poskytovanie (verejnoprospešných) služieb
 • Kriminalita bielich golierov
 • Nepeňažné transakcie
 • Obchodné spoločnosti
 • Objednávky, dodávky a fakturácia
 • Podnik a podnikanie
 • Personálny výber
 • Predaj a spätný prenájom
 • Reklamácie
 • Výber na pracovné pozície
 • Zmluvy a dohody
 • Zmluvné vzťahy
 • Zisk na akciu

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • doc. Ing. Miloš Tumpach PhD.

 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 20.11.2018, Miesto Bratislava