Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní

E-dokument vám poskytuje prehľad odbornej terminológie z oblasti účtovníctva a daní. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie. Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.


V e-dokumente Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní vám prinášame prehľad najčastejšie používanej odbornej terminológie z oblasti účtovníctva a daní do anglického jazyka. Termíny, ktoré pre svoju prax potrebujete vedieť...

Input:

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti účtovníctva a daní:

24,50 € bez DPH

Obsah

 • Ceny (cenotvorba)
 • Cudzia mena
 • Dane
 • Finančné riziko
 • Finančné vykazovanie
 • Konsolidácia
 • Nepeňažné transakcie
 • Obchodné spoločnosti
 • Objednávky dodávky a fakturácia
 • Odpisovanie dlhodobého majetku a prírodných zdrojov
 • Podnikové kombinácie
 • Predaj spätný prenájom
 • Reklamácie
 • Správa audítora
 • Účtovné opravy a úpravy
 • Vyraďovanie majetku
 • Zisk na akciu

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • doc. Ing. Miloš Tumpach PhD.