Pdf na stiahnutie

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní

E-dokument vám poskytuje prehľad odbornej terminológie z oblasti účtovníctva a daní. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie.

Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.

E-dokument vám prináša pojmy a frázy z oblasti účtovníctva a daní - ide o prehľad najčastejšie používanej odbornej terminológie. Slovná zásoba, ktorú pre svoju prax potrebujete vedieť.

Obsah

  • Ceny (cenotvorba)
  • Cudzia mena
  • Dane
  • Finančné riziko
  • Finančné vykazovanie
  • Konsolidácia
  • Nepeňažné transakcie
  • Obchodné spoločnosti
  • Objednávky dodávky a fakturácia
  • Odpisovanie dlhodobého majetku a prírodných zdrojov
  • Podnikové kombinácie
  • Predaj spätný prenájom
  • Reklamácie
  • Správa audítora
  • Účtovné opravy a úpravy
  • Vyraďovanie majetku
  • Zisk na akciu

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk