Systém e-Kasa od 1.4.2019, 1.7.2019 a od 1.10.2019

Tlačená publikácia ponúka všetky potrebné informácie týkajúce sa rozšírenia priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc, a to prostredníctvom tzv. pokladnice e-Kasa, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-Kasa.


Systém e-Kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy a zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.

BONUS: Aktuálne znenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Input:

Systém e-Kasa od 1.4.2019, 1.7.2019 a od 1.10.2019:

49,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Systém e-Kasa od 1. 4. 2019, 1. 7. 2019 a od 1. 10. 2019

 • § 1 – Základné ustanovenia,
 • § 3 – Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient,
 • § 3a – Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa,
 • § 4a – Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient,
 • § 4c – Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska,
 • § 7a – Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky,
 • § 8 – Pokladničný doklad,
 • § 9 – Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice a uchovávanie údajov,
 • § 10 – prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient,
 • § 12 – Denná uzávierka, prehľadová uzávierka a intervalová uzávierka,
 • § 15 – Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice,
 • § 15a Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient,
 • § 16a až § 16c – Správne delikty a sankcie,
 • § 17,
 • § 17c – Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokadnice,
 • § 17d – Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice,
 • § 18c až e – Prechodné ustanovenie,
 • § 19.

Autori