Seminár:
Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ako je to so zdaňovaním stálych prevádzkarní? Dozviete sa na konkrétnych príkladoch z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 10
Najbližší termín: 23.11.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

 • Posudzovanie zdaniteľnosti ziskov nerezidentov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území SR.
 • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne nerezidenta na území SR.
 • Daňové a iné zákonné povinnosti nerezidenta so stálou prevádzkarňou na území SR.
 • Spôsob zdaňovania príjmov nerezidenta so stálou prevádzkarňou na území SR.
 • Vyčísľovanie základu dane stálej prevádzkarne nerezidenta.
 • Riešenie konkrétnych prípadov.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Ako je to so zdaňovaním stálych prevádzkarní? Skúsený lektor počas školenia poukáže na najčastejšie kladené otázky zdaňovania ziskov nerezidentov, riešiť budeme spôsob zdaňovania príjmov, vyčísľovanie základu dane, ako aj konkrétne príklady z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Daňoví poradcovia, majitelia firiem, ekonomickí riaditelia

Lektor - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Ing. Peter Kuchár

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Časový harmonogram - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 23.11.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 23.11.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 3.2.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 3.2.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 3.5.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 3.5.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 26.7.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 26.7.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 29.11.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 29.11.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.