Seminár:
Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ako je to so zdaňovaním stálych prevádzkarní? Dozviete sa na konkrétnych príkladoch z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 3
Najbližší termín: 27.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

 • Posudzovanie zdaniteľnosti ziskov nerezidentov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území SR.
 • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne nerezidenta na území SR.
 • Daňové a iné zákonné povinnosti nerezidenta so stálou prevádzkarňou na území SR.
 • Spôsob zdaňovania príjmov nerezidenta so stálou prevádzkarňou na území SR.
 • Vyčísľovanie základu dane stálej prevádzkarne nerezidenta.
 • Riešenie konkrétnych prípadov.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Ako je to so zdaňovaním stálych prevádzkarní? Skúsený lektor počas školenia poukáže na najčastejšie kladené otázky zdaňovania ziskov nerezidentov, riešený bude spôsob zdaňovania príjmov, vyčísľovanie základu dane, ako i konkrétne príklady z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Daňoví poradcovia, majitelia firiem, ekonomickí riaditelia.

Lektor - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Ing. Peter Kuchár

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Časový harmonogram - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Stála prevádzkáreň - zriadenie, povinnosti a jej zdaňovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 27.11.2019
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 5.2.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 4.5.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.