Časopis

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Formát: A4,

Odborný časopis každý mesiac prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

Mesačník je určený pre firemných mzdových účtovníkov a personalistov v podnikateľskej sfére, ktorí vykonávajú prax mzdového účtovníctva, ale aj pre tých, ktorí sa na prácu mzdových účtovníkov ešte len pripravujú. Prináša čerstvé a zaujímavé informácie z oblasti:

  • pracovného práva,
  • miezd a platov,
  • odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,
  • dávok nemocenského poistenia,
  • zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
  • cestovných náhrad a pod.

Obsah

Témy:

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. marca 2021
  • Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2021

Otázky a odpovede:

  • Hromadné čerpanie dovolenky nariadené zamestnávateľom v roku 2020

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk