Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov

Web: https://onnpod.dashofer.sk/

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady k riešeniu problémov súvisiacich so živnostenským podnikaním. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu k úspešnému jednaniu s úradmi a inštitúciami. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je mesačník.


Online časopis:

 • pomôže vám v začiatkoch vašej podnikateľskej činnosti, či už ste sa rozhodli pre podnikanie prostredníctvom s.r.o., alebo SZČO,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňových a účtovných predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov
(81 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb
 • Sadzby minimálnej mzdy
 • Doplatok do minimálnej mzdy
 • S.r.o. s viacerými spoločníkmi
 • Účtovanie vlastného imania a dlhodobých záväzkov
 • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
 • Odpisovanie nehmotného majetku v roku 2017
 • Ukazovatele aktivity - faktor výkonnosti firmy
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Vlastné imanie v účtovníctve
 • Obstaranie automobilu
 • Jedna z povinností zamestnávateľa - mesačný prehľad a ročné hlásenie
 • Náklady v účtovníctve obchodnej spoločnosti
 • Povinnosti zamestnávateľa - povinnosti v priebehu roka
 • Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Princípy posudzovania účtovných výkazov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Marcela Prajová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jozef Pohlod
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Bc. Eva Kyselová
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Jana Kušnírová
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Zděnka Dvoranová
 • Bc. Lucia Hanusová
 • Ing. Dušan Preisinger
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava