Spravodaj pre obchodné spoločnosti

Web: https://onnpod.dashofer.sk/

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady na riešenie problémov súvisiacich s podnikaním. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu úspešne jednať s úradmi a inštitúciami. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je mesačník. POZOR! V období COVID-19 sa stane pre Vás odborným pomocníkom pri Vašom podnikaní.


Online časopis:

POZOR! V období COVID-19 máte k dispozícii odborné informácie pre Vaše podnikanie a možnosť pýtať sa na riešenie Vašej otázky týkajúcej sa podnikania!

 • pomôže Vám pri riešení Vašich konkrétnych problémoch v obchodnej spoločnosti,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňových a účtovných predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie,
 • budete mať informácie v čase COVID-19.
Input:

Ročné predplatné online časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti
(81 € bez DPH)

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Marcela Prajová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jozef Pohlod
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Bc. Eva Kyselová
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Jana Kušnírová
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Zděnka Dvoranová
 • Bc. Lucia Hanusová
 • Ing. Dušan Preisinger
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová