Seminár:
Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Cieľom seminára je zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní, ako i zdokonalenie postupov pri vydávaní správnych rozhodnutí, pri ich preskúmavaní resp. pri výkone rozhodnutia. Osvojenie si zmien v súvislosti s novelizáciou zákona.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

  • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.11.2017).
  • Subjekty správneho konania.
  • Správny orgán a jeho príslušnosť.
  • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.
  • Začatie a priebeh správneho konania.
  • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.
  • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.
  • Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní, ako i zdokonalenie postupov pri vydávaní správnych rozhodnutí, pri ich preskúmavaní resp. pri výkone rozhodnutia. Osvojenie si zmien v súvislosti s novelizáciou zákona.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

starostom, primátorom, obecným a mestským úradom a všetkým záujemcom o problematiku

Lektor - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva. Publikovala viaceré odborné a vedecké práce z oblasti verejnej správy a osobitne sa venuje problematike správneho konania. Zároveň pôsobí ako členka riešiteľských kolektívov viacerých grantov.

Časový harmonogram - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

Termíny a prihlásenie - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.