Seminár:
Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcu oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

 • Úvod do problematiky spotrebných daní.
 • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní.
 • Metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach.
 • Povinnosti daňových subjektov.
 • Výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
 • Skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
 • Elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám uľahčia orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe, alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Lektor - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Ing. Radko Jurák

Ing. Radko Jurák

Je odborným konzultantom a špecialistom pre problematiku spotrebných daní. Má VŠ vzdelanie právnického a ekonomického smeru. Počas pôsobenia v colnej správe pracoval na rôznych pozíciách odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR. Špecializoval sa na metodické usmerňovanie v oblasti daňového dozoru a daňovej kontroly pri správe spotrebných daní. Spolupracoval ako lektor s rôznymi organizáciami. V súčasnom období vystupuje ako konateľ a spoločník v súkromnej poradenskej spoločnosti.

Časový harmonogram - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.