Smernica o obehu účtovných dokladov vrátane podpisových vzorov

Smernicu o obehu účtovných dokladov vrátane podpisových vzorov je nevyhnutné mať vypracovanú z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé účtovné doklady, ich kontrolu, zaúčtovanie a archivovanie a sprehľadnenie systémov obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke. V neposlednom rade je dôležitá aj pri daňových kontrolách a auditoch.


Input:

Smernica o obehu účtovných dokladov vrátane podpisových vzorov:

19,00 € bez DPH

Obsah

  • Všeobecné ustanovenia
  • Metodické vymedzenie
  • Opravy v účtovných záznamoch
  • Obeh, spracovanie, kontrola a archivácia účtovných dokladov
  • Záverečné ustanovenia

Autori

  • Ing. Jitka Meluchová
  • PhD.; Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Tomáš Janoušek
  • Ing. Zuzana Hrušovská
  • Ing. Jozef Pohlod

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava