Tlačená príručka

Skončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie, odchodné a odstupné

Formát: A5, Počet zložiek: 1 Počet strán: 140

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania so zamestnancami, s ktorými chceme ukončiť pracovný pomer, a to z pohľadu Zákonníka práce účinného od 4. apríla 2020.

Definuje pojmy ako prekážky v práci, povinnosti týkajúce sa skončenia pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie, racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy, odstupné, odchodné a mnohé iné. Tlačená brožúra zároveň obsahuje aplikačné príklady a vzory na lepšie porozumenie problematike.

Skončenie pracovného pomeru patrí k citlivým procesom v každej spoločnosti a na to, aby si firma zachovala dobré meno a zároveň dodržala všetky povinnosti stanovené zákonom, malo by mať aj prepúšťanie zamestnancov svoje pravidlá.

Obsah

 • Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy
 • Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou
 • Preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov
 • Hromadné prepúšťanie
 • Odstupné a odchodné
 • Vzor dohody o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Prehľad spôsobov skončenia pracovného pomeru
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
 • Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce
 • Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
 • Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
 • Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce
 • Vzor písomného upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce
 • Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. e)
 • Vzor výpovede danej zamestnancom           
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Podniková kolektívna zmluva
 • Štatút zamestnaneckej rady
 • Prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancom

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk