Školenie osádok vozidiel cestnej nákladnej dopravy

Web: https://oncson.dashofer.sk/

Jedným z ústredných právnych predpisov v oblasti dopravy a logistiky je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Potrebu vydania tohto zákona vyvolala nevyhnutnosť reagovať na narastajúci stupeň motorizácie a akceptovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov, odporúčaní a poznatkov Európskej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky a Európskej hospodárskej komisie OSN.

Online kurz obsahuje všetky podstatné informácie, ktoré by mal vodič nákladného vozidla ovládať.


Input:

Ročný vstup do online kurzu Školenie osádok vozidiel cestnej nákladnej dopravy
(59 € bez DPH)

Obsah

Lekcia č. 1 - Vodiči a ich profil

Lekcia č. 2 - Kvalifikácia vodičov určitých kategórií vozidiel

Lekcia č. 3 - Čas jazdy, prestávky a odpočinok vodičov

Lekcia č. 4 - Záznamové zariadenia - tachografy

Lekcia č. 5 - Bezpečnosť dopravy

Lekcia č. 6 - Kontroly

Lekcia č. 7 - Priestupky, zákazy a sankcie na vedenie motorového vozidla

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Newsletter