Semináre

Vďaka našim zákazníkom, nášmu odbornému tímu lektorov a firemnej filozofii sme sa stali lídrami na trhu vzdelávania.

Preškolili sme už viac ako 15-tisíc zákazníkov, ktorých pozitívne referencie nás posúvajú stále vpred a sú pre nás motiváciou, ako sa stať ešte lepšími.

 

Garantujeme Dashöfer kvalitu

Ponúkame:

Tešíme sa na vás na našich seminároch.

 

Inhouse semináre

Ak potrebujete zaškoliť svojich zamestnancov a máte konkrétne predstavy ako, kde a kedy by to malo prebiehať, školenia šité na mieru sú pre vás tou najvhodnejšou voľbou.
Získate: individuálny prístup, efektivitu, trvalý účinok vzdelávania. 
Všetky otvorené semináre, ktoré ponúkame, môžeme usporiadať aj ako váš firemný inhouse seminár. Vy rozhodnete o obsahu, mieste a cieli seminára. Pritom si môžete vybrať tému z našich odborných seminárov alebo si stanovíte individuálnu tému, ktorá bude reflektovať vaše firemné špecifiká a problémy, ktoré potrebujete vyriešiť.

Výhody

 1. Vysoká efektivita: Vy určíte…
  • termín, počet účastníkov a dĺžku seminára,
  • obsah a rozsah seminára, ako aj ťažiskové témy,
  • výberom vašich firemných špecifík naše praktické príklady.
 2. Optimalizácia pomeru nákladov a úžitku: Ušetríte…
  • prestoje,
  • cestovné náklady,
  • výdavky.
 3. Rôznorodé metódy vzdelávania: Ponúkame...
  • základné, nadstavbové a intenzívne semináre,
  • samostatné tréningy a koučing,
  • workshopy a prednášky.
 4. Teória a prax: Garantujeme...
  • praktické semináre,
  • skúsených a kompetentných lektorov, ktorí sa cielene pripravia na problematiku, ktorú si vaša firma určila,
  • detailné podklady k seminárom.
 

Otvorené semináre

Naše semináre sú obsahovo pripravované špeciálne tak, aby reflektovali na vaše aktuálne otázky z praxe, na legislatívne zmeny a predovšetkým aby vám pomohli vo vašej práci a kariére. Našim zákazníkom garantujeme najvyššiu kvalitu. Zásadne školíme v malých skupinách tak, aby ste mali dostatočný priestor na riešenie vašich otázok. Školenia realizujeme s najlepšími odborníkmi – lektormi, ktorí majú nielen teoretické, ale najmä praktické skúsenosti zo svojho odboru.
Samozrejmosťou sú študijné materiály, špičková organizácia, výborný obed, občerstvenie a klimatizované priestory.

 

Certifikované semináre

Novinka, s ktorou nastupujeme na trh vzdelávania. Ide o kombináciu niekoľkých seminárov, videoseminárov a individuálnych konzultácií. Hlavným cieľom je zvýšenie kvalifikácie v rámci určitých oblastí a tém. Momentálne máme v ponuke certifikované semináre v oblasti účtovníctva a daní, miezd a personalistiky, verejnej správy, financií a finančného riadenia. Trvajú v rozpätí 2 až 5 dní. Po úspešnom absolvovaní seminára ukončenom testom získate Certifikát celoživotného vzdelávania vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý bude potvrdením vašich znalostí.

 

Akreditované semináre

Ide o vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Kurzy prebiehajú v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím vám zaručujeme individuálny prístup lektora a maximálny efekt vzdelávacieho programu. Každý účastník seminára získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky.