S.R.O. v praxi

Web: https://www.srovpraxi.sk/

Portál www.srovpraxi.sk je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom odborného portálu je viac ako 3 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 4500 odborných článkov na témy z oblasti manažmentu, práva, financií, daní a účtovníctva pre úspešné riadenie a vedenie s.r.o.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 10 – 15 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných pre oblasť riadenia podniku.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu.
Input:

Ročné predplatné modulu S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
(396 € bez DPH)

Obsah

 • Organizácia a fungovanie
 • Konateľ s.r.o.
 • Obchodná činnosť 
 • S.r.o. ako zamestnávateľ
 • Vonkajšie vzťahy
 • Založenie a vznik s.r.o.
 • Zmeny počas existencie s.r.o.
 • Zrušenie a zánik s.r.o.
 • Spoločník s.r.o.
 • Orgány s.r.o.
 • Zamestnanci s.r.o.
 • Účtovníctvo s.r.o.
 • Daňové povinnosti s.r.o.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 
 • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
 • PhDr. Anna Miklošová
 • Mgr. Martina Jenčová
 • JUDr. Jozef Toman, Mgr. 
 • JUDr. Pavol Haško
 • JUDr. Lucia Danišovičová, PhD.