Seminár:
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende pre rok 2019.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 15.12.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

 • Lehoty RZD.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, daňové vyhlásenie.
 • Nezdaniteľné časti základu dane.
 • Daňový bonus.
 • Odpočet na manželku/manžela.
 • Výpočet RZD.
 • Nedoplatky, preplatky RZD.
 • 2% percentá dane.
 • RZD cudzincov a vyslaných zamestnancov.
 • Zmeny v oblasti daní vyplývajúce zo zmien v Daňovom poriadku:
  • definícia preddavku na daň a platiteľa dane,
  • vrátenie preddavkov zaplatených bez právneho dôvodu,
  • sankcie za nevykonané ročné zúčtovanie,
  • registračná a oznamovacia povinnosť.
 • Zmeny pri výpočte čistej mzdy.
 • Aktuálny stav v súvislosti s platením sociálneho poistenia zamestnanca, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby.
 • Aktuálne informácie.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende pre rok 2019.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

mzdovým účtovníčkam

Lektor - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Referencie - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

"Seminár bol veľmi pútavý, odborný, zaujímavý, vynikajúci prístup k účastníkom." Henkel Slovensko

Časový harmonogram - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2021

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 15.12.2020
 • Júlia Pšenková
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 15.12.2020
 • Júlia Pšenková
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.