Seminár:
Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín: 22.8.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

projektoví manažéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Lektor - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Referencie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

"Veľmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, rozšírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj školiteľka." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som už vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na škole." Technická univerzita v Košiciach

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." Slovenská národná knižnica

Časový harmonogram - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 22.8.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 29.10.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 21.11.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.