Seminár:
Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 8
Najbližší termín: 24.8.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

projektoví manažéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Lektor - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Referencie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

"Veľmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, rozšírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj školiteľka." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som už vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na škole." Technická univerzita v Košiciach

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." Slovenská národná knižnica

Časový harmonogram - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.8.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 24.8.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 12.11.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 12.11.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.