Príklad zúčtovania mzdy zamestnanca za mesiac marec 2020

PDF na stiahnutie obsahuje konkrétny príklad spracovania mzdy pre mzdového účtovníka za mesiac marec 2020. PDF je doplnené informáciami zo Sociálnej poisťovne za mesiac marec 2020.


PDF na stiahnutie obsahuje príklad spracovania mesačných miezd za marec 2020 zamestnankyne s hrubou mzdou 1 000 eur. Má 1 dieťa, ktoré navštevuje 1. stupeň základnej školy – v čase pandémie COVID-19 je škola zatvorená.

Súčasťou je Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie.

Input:

Príklad zúčtovania mzdy zamestnanca za mesiac marec 2020:

9,00 € bez DPH

Obsah

Príklad spracovania mesačných miezd za marec 2020 zamestnankyne s hrubou mzdou 1 000 €, má 1 dieťa (10-ročná dcéra – navštevuje 1. stupeň základnej školy – v čase pandémie COVID-19 je škola zavretá)
1. Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie)
2. Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie

Informácie – Sociálna poisťovňa – za mesiac marec 2020

 • Spoločné bydlisko nie je podmienkou pri nároku ošetrovné
 • Pozor! Zánik nároku na materské Sociálna poisťovňa neoznamuje
 • O dôchodok musí požiadať a preberať ho osobne poistenec. Výnimky sú len zdravotné.
 • Pri reťazovom pôrode materské na ďalšie dieťa nemôže byť nižšie.
 • SP zavádza preventívne opatrenia proti koronavírusu pri posudzovaní zdravotného stavu klientov.
 • Sociálna poisťovňa prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.
 • Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP.
 • Sociálna poisťovňa dočasne uzatvorila menšie pracoviská.
 • Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2020 je 21,84 eur.
 • Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt.
 • Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!
 • Žiadosť o ošetrovné netreba podať okamžite po vyhlásení karantény.
 • Prijatie žiadosti o ošetrovné pobočky Sociálnej poisťovne nepotvrdzujú.
 • Žiadosti o dávky zo Sociálnej poisťovne posielajte vždy len na jeden mail pobočky.
 • Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné.
 • Rodičia, pozor! O dávku ošetrovné 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou.
 • Do pobočiek Sociálnej poisťovne vstupujte len s rúškami na tvári, plaťte iba bezhotovostne.
 • Rezervačný systém je upravený, o dôchodok žiadajte elektronicky, mailom.
 • Sociálna poisťovňa nemôže uznať PN bez potvrdenia lekára.
 • II. pilier: O akceptačný list žiadajte len cez e-schránku sporiteľa.
 • Dôchodcovia v zahraničí dostanú dôchodky, aj keď nestihli predložiť doklad o žití.
 • Ako majú pediatri potvrdzovať žiadosti o ošetrovné z dôvodu starostlivosti o deti.
 • Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky.
 • Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti.
 • Ako si zamestnávateľ vybaví prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne.
 • Postupy lekárov pri PN a OČR v súvislosti s COVID-19.
 • Ako vybaviť ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých.
 • Čerpanie aj pokračovanie OČR oznamuje zamestnávateľovi zamestnanec, nie Sociálna poisťovňa.
 • Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
 • Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov na komunikáciu cez elektronické schránky.
 • Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020.
 • Ukončenie OČR počas korona-krízy netreba hlásiť Sociálnej poisťovni.
 • Ako majú pediatri potvrdzovať ošetrovné?
 • Poistenci: Používajte jednoduché formuláre, žiadosti o ošetrovné nefoťte
 • Ako správne žiadať o dávku v nezamestnanosti.

Prílohy - tlačivá a formuláre odvodov

Autori

Ing. Viera Mezeiová