Pdf na stiahnutie

Príklad na výpočet poklesu tržieb

Počet strán: 44

PDF na stiahnutie obsahuje princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov potrebné na požiadanie o finančné príspevky podľa projektu Prvá pomoc.

Dokument obsahuje aj kompletné vyplnenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov a príklady na vyplnenie výkazov na priznanie finančných príspevkov. Súčasťou sú takisto manuály na vyplnenie žiadostí a výkazov a podmienky na získanie príspevkov.

Obsah

 • Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO podľa Opatrenia č. 2
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO
 • Podmienky pre získanie príspevku „Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou COVID-19“ podľa Opatrenia č. 3
 • Charakteristika podniku v ťažkostiach
 • Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky / jednotlivé živnosti
 • Určenie veľkosti podniku podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
 • Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19
 • Vplyv poklesu tržieb na schopnosť zabezpečiť finančné krytie mzdových nákladov
 • Opatrenie č. 2: Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby
 • Manuál k vypĺňaniu žiadosti o poskytnutie príspevku Opatrenie č. 2
 • Manuál k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku Opatrenie č. 2
 • Opatrenie č. 3: Podpora zamestnávateľov zasiahnutých MS
 • Manuál k vypĺňaniu žiadosti o poskytnutie príspevku Opatrenie č. 3B
 • Manuál k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku Opatrenie č. 3B
 • Zasielanie formulárov na podanie žiadostí a výkazov pre priznanie finančného príspevku podľa opatrenia č. 1 a č. 2 do elektronickej schránky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ako prebrať dohodu v elektronickej schránke a odoslať ju naspäť príslušnému úradu podpísanú?
 • Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Zoznam autorov

Ing. Dušan Preisinger

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk