Seminár:
Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH..

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

 1. Princíp uplatňovania tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2018.
 2. Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm.j) zákona o DPH:
  1. základ dane,
  2. vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác,
  3. hlavné a vedľajšie plnenie.
 3. Povinnosti dodávateľa stavebných prác:
  1. náležitosti daňových dokladov,
  2. uvádzanie vo výkazoch – daňové priznanie (DP), kontrolný výkaz (KV).
 4. Povinnosti odberateľa stavebných prác:
  1. deň vzniku daňovej povinnosti,
  2. uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV,
  3. uplatnenie odpočítania dane.
 5. Najčastejšie otázky z praxe.
 6. Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH.

Príďte sa poradiť s odborníkom. Naše semináre prebiehajú v malých skupinách, aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Účtovníci, ekonómovia, záujemci o danú problematiku.

Lektor - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Termíny a prihlásenie - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.