Seminár:
Prekážky v práci a dovolenka

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Riešte problematiku prekážok v práci, či už na strane zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Školenie je venované aj problematike dovoleniek.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 18.3.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Prekážky v práci a dovolenka

 • Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu.
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca.
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 • Dovolenka za kalendárny rok.
 • Dovolenka za odpracované dni.
 • Krátenie dovolenky.
 • Všetko o dovolenke.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár z oblasti pracovného práva rieši rôzne prekážky v práci, či už na strane zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Druhá časť školenia je venovaná problematike dovoleniek.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Prekážky v práci a dovolenka

Mzdoví pracovníci, zamestnanci personálneho oddelenia, personalisti, konatelia spoločností a firiem.

Lektor - Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram - Prekážky v práci a dovolenka

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Prekážky v práci a dovolenka

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 18.3.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 130 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.