Prehľad vybraných legislatívnych zmien z oblasti účtovníctva a daní pre podnikateľov od 1.1.2019

Tlačená publikácia obsahuje vybrané zmeny v oblasti účtovníctva a daní účinné od 1.1.2019. Odborníci z praxe spracovali podrobne zmeny, ktoré nastali od 1.1.2019 a dotýkajú sa jednoduchého a podvojného účtovníctva, priamych a nepriamych daní. Komplexne, prehľadne a relevantne spracované od profesionálov z praxe.


V rámci zakúpenia tlačenej publikácie máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Input:

Prehľad vybraných legislatívnych zmien z oblasti účtovníctva a daní pre podnikateľov od 1.1.2019:

99,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 5 € bez DPH

Obsah

 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019
 • Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018
 • Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2019
 • Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1.1.2019
 • Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa právnických osôb účinné od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive ročného hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019
 • Novela zákona o DPH od 1.1.2019
 • Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1.2019

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.11.2019
Miesto: Bratislava