Tlačená príručka

Prehľad legislatívnych zmien v mzdovom účtovníctve od 1.1.2019

Formát: A5, Počet zložiek: 0

Tlačená publikácia je zameraná na vybrané zmeny v oblasti mzdového účtovníctva na rok 2019. Obsahuje zmeny od 1.1.2019 v daniach z príjmov FO, sociálnom zabezpečení a Zákonníku práce na jednom mieste. V publikácii sú jasne vysvetlené zmeny, ktoré sa dotýkajú práce všetkých, ktorí pracujú so mzdami a personalistikou.

V rámci zakúpenia tlačenej publikácie máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Obsah

 • Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostatné sociálne dávky od 1. januára 2019
 • Minimálna mzda od 1. januára 2019
 • Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2019
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2019
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu v roku 2019
 • Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v roku 2019
 • Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2019
 • Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2019
 • Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku 2019
 • Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2019
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019
 • Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca v roku 2019
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2019
 • Dohody dôchodcov (o pracovnej činnosti a o vykonaní práce) na účely sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2019

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk