Právnická angličtina

Web: http://onclen.dashofer.sk/

Po zakúpení kurzu budete mať prístup k 10 lekciám a záverečnému testu, ktorý zhŕňa vedomosti nadobudnuté počas kurzu. Tematická náplň lekcií bola starostlivo vyberaná tak, aby pokrývala najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu, ktorá je najčastejšie potrebná pri styku s právnickou angličtinou. K výberu tém sme dospeli na základe 10 ročnej praxe učenia právnickej angličtiny a prekladu odborných textov. 


Čo v online kurze nájdete? 

  • Najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu k tomu. 
  • Ku každej lekcii cvičenia na overenie naučených poznatkov. 
  • Ukážky autentických zmlúv, korešpondencie i pár dokumentov zo zahraničia. 
  • Na konci každej lekcie prehľad potrebnej terminológie v slovníku pojmov. 
Input:

Ročný vstup do online kurzu Právnická angličtina
(99 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Legal Professionals

2. lekcia: Law of Contracts

3. lekcia: Law of Business Organisations

4. lekcia: Civil Procedure

5. lekcia: Law of Contracts 2

6. lekcia: Labour Law

7. lekcia: Bankruptcy and Enforcement

8. lekcia: Legal Correspondence

9. lekcia: Contract Clauses 

10. lekcia: Civil Code Terminology 

Autori

Autorom online kurzu je jazyková škola InLanguage

Seminár

Newsletter

Videosemináre