Pravidlá cestnej premávky v zahraničí

Web: https://medzinarodna-doprava.dashofer.sk/

V cestnej doprave je dôležité poznať a ovládať pravidlá cestnej premávky. Pravidlá cestnej premávky však v jednotlivých európskych krajinách nie sú jednotné, a preto keď prevádzkujete osobnú alebo nákladnú cestnú dopravu v rámci Európy, mali by ste vedieť, aké pravidlá cestnej premávky platia v krajine, do ktorej alebo cez ktorú prechádza vozidlo, ktoré je vo vašom vlastníctve.


Pri prevádzkovaní nákladnej cestnej a osobnej cestnej dopravy je to podmienka pre bezporuchový priebeh zabezpečenia tejto podnikateľskej činnosti. Vďaka informáciám o podmienkach a pravidlách cestnej premávky v tom ktorom štáte Európy sa tak vyhnete možným pokutám, ktoré by vás v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky mohli čakať.

Pripravili sme pre vás online knihu Pravidlá cestnej premávky a veríme, že vás bude sprevádzať vo vybraných krajinách vždy, keď budete do týchto krajín plánovať cestu.

Input:

Ročné predplatné online knihy Pravidlá cestnej premávky v zahraničí
(198 € bez DPH)

Obsah

Online kniha je spracovaná formou kapitol, ktoré tvoria jednotlivé vybrané európske krajiny.

V zásade pre každú vybranú krajinu Vám poskytujeme informácie, ktoré sa zameriavajú na oblasť:

 • SMER A SPÔSOB JAZDY
 • ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA
 • NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY
 • ZVLÁŠTNOSTI JAZDY KRIŽOVATKOU
 • PREDCHÁDZANIE CYKLISTOV A VODIČOV MOPEDOV
 • NIEKTORÉ ZÁSADNÉ ODLIŠNOSTI VO ZVISLOM DOPRAVNOM ZNAČENÍ
 • OPRÁVNENIA DOPRAVNEJ POLÍCIE V CESTNEJ PREMÁVKE
 • NIEKTORÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY


Online kniha pozostáva z pravidiel cestnej premávky, ktoré sa týkajú krajín:
Belgicko, Rakúsko, Ukrajina, Slovinsko, Portugalsko, Taliansko, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Ruská federácia, Francúzsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Chorvátsko

Čo je nové v online knihe?

 • Zásadné odlišnosti vo zvislom dopravnom značení
 • Oprávnenia dopravnej polície v cestnej premávke
 • Preventívne opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky


Čo získate s online knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v oblasti prevádzky a dopravy v rámci EÚ,
 • istotu správnych informácií v oblasti pravidiel cestnej premávky vo vybraných európskych krajinách,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • odpovedný servis pre predplatiteľov za výhodnú cenu
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • odpovedný servis pre predplatiteľov za výhodnú cenu.

Autori

Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD.

Pôsobí ako odborníčka v oblasti logistiky, technológie hromadnej osobnej dopravy, technológie cestnej nákladnej dopravy, technológie manipulácie s materiálom, cestných vozidiel, mestských dráh, dopravy v územnom plánovaní, cestných a mestských komunikáciách, automobilových motorov, dynamiky cestných vozidiel. Venujeme sa dlhoročne problematike ekonomiky a prevádzky cestnej dopravy.