Praktický sprievodca svetom cestovných náhrad

Web: https://cestovne-nahrady.dashofer.sk/

Online kniha Praktický sprievodca svetom cestovných náhrad prináša komplexný pohľad na zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách doplnený príkladmi z praxe a ukážkami. 


 • Online kniha sa dôsledne venuje problematike cestovných náhrad.
 • Zoznámite sa so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Neoddeliteľnú súčasť knihy tvoria príklady spolu s množstvom ukážok. 
Input:

Ročné predplatné online knihy
(198 € bez DPH)

Obsah

Cestovné náhrady:

 • Všeobecne
 • Pracovnoprávne inštitúty/skutočnosti, pri ktorých sa poskytujú cestovné náhrady
 • Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a súhlas s vyslaním
 • Spôsob a forma určenia podmienok pracovnej cesty
 • Určenie podmienok pracovnej cesty
 • Definícia pojmov
 • Prerušenie pracovnej cesty
 • Tuzemská pracovná cesta
 • Zahraničná pracovná cesta
 • Vylúčenie súbehu poskytovania stravného počas zahraničnej pracovnej cesty a rozhodné časy
 • Iné a vyššie náhrady
 • Použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
 • Dočasné pridelenie zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi
 • Vyslanie zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu podľa smernice o vysielaní
 • Vznik pracovného pomeru
 • Výkon práce v zahraničí
 • Cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • Poskytovanie preddavku
 • Vyúčtovanie náhrad vo vzťahu k mene
 • Zaokrúhľovanie pri vyúčtovaní náhrad
 • Lehoty na vyúčtovanie náhrad
 • Splatnosť cestovných náhrad
 • Spôsoby uznania výdavkov
 • Posudzovanie času, ktorý zamestnanec strávi na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie
 • Cestovné náhrady osobám činným na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ľuboslava Minková