Konferencia:
Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Novinky v legislatíve 2020, predĺženie pobytu, obnovenie pobytu, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 4 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície, inšpekcie práce a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Najbližší termín: 29.9.2020
Najbližší garantovaný termín : 29.9.2020, Miesto: Bratislava

Program konferencie - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Program konferencie:

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00 Ing. Peter Varga, ÚPSVaR

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR

 • Aktuálna legislatíva a novinky v legislatíve 2020.
 • Zamestnanie v nedostatkových profesiách - zrýchlený proces, nové povinnosti zamestnávateľa pri zaškoľovaní od 1.1.2020.
 • Vybrané problémy v oblasti zamestnávania cudzincov.
 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

10:00 - 10:45 Mgr. Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Konanie o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania; legislatívne a administratívne zmeny v roku 2020

Lektor poskytne informácie o podmienkach obnovy prechodného pobytu na účel zamestnania a o zmenách v procese konania o pobyte v roku 2020.

10:45 - 11:00 Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:15 Veronika Laginová, Imigračný špecialista

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

 • Jednotlivé kroky k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie.
 • Ako získať potrebné informácie.
 • Vyžadované dokumenty a špecifiká ich získavania.
 • Najčastejšie problémy.
 • Imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.
 • Obnova prechodného pobytu za účelom zamestnania.
 • Zmena zamestnávateľa.

12:15 - 13:00 Obed

13:00 - 14:00   JUDr. Lucia Sabová Danková, Inšpekcia práce

Zamestnávanie cudzincov – riziká a nelegálne zamestnávanie, praktické príklady

 • Rizikové aspekty zamestnávania cudzincov – získanie povolenia, predĺženie pobytu.
 • Praktické príklady nelegálneho zamestnávania cudzincov odhalené inšpektormi práce.
 • Tipy ako sa vyhnúť situáciám, ktoré môžu byť posúdené ako nelegálne zamestnávanie.
 • Zákaz prijať službu alebo prácu od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva cudzincov

14:00 - 15:00 Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  Veronika Laginová,  JUDr. Lucia Sabová Danková

BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Lektori z ÚPSVaR, Cudzineckej polície, inšpekcie práce a imigračný špecialista Vám zodpovedia všetky Vaše otázky.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám skúsenosti 4 odborníkov z praxe. Do detailov vedené prednášky, skúsenosti z praxe a odporúčania lektorov ÚPSVaR, cudzineckej polície a priamo imigračného špecialistu. Upozorníme Vás na zmeny a novinky v legislatíve.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Časový harmonogram - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Zamestnávanie cudzincov tretích krajín v SR

10:00 – 10:45 | Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

10:45 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:15 | Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 13:50 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - prípadové štúdie

13:50 – 15:00 | BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

15:00 | Tombola, ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 29.9.2020
 • Ing. Peter Varga, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Dominik Oslanec, Veronika Laginová
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 29.9.2020
 • JUDr. Peter Varga, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Dominik Oslanec, Veronika Laginová
 • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín