Praktická príručka o odpadoch a obaloch

Web: https://prirucka-odpadov.dashofer.sk/

Online kniha je určená nielen pre výrobcov, dovozcov resp. spracovateľov a zneškodňovateľov odpadov a obalov, ale pre všetkých, ktorí chcú nakladať s odpadmi bez právnych postihov.


 • Online kniha je určená  nielen pre výrobcov, dovozcov resp. spracovateľov a zneškodňovateľov odpadov a obalov, ale pre všetkých, ktorých chcú nakladať s odpadmi bez právnych postihov.
 • Nájdete tu ucelený súbor informácií potrebných pre správne plnenie povinností pri nakladaní s odpadmi a obalmi.
 • Okrem toho tu nájdete prehľad platných právnych predpisov a ich odborné komentáre.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Poradca pri podnikaní 
 • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Obaly
 • Nový zákon o odpadoch
 • Otázky a odpovede

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Gallovič - Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

 • Ing. Matej Šiculiak
 • Ing. Monika Offertálerová
 • Ing. Pavel Adamík
 • Ing. Elena Bodíková, CSc.
 • Ing. Petra Černáková
 • Ing. Jarmila Ďurďovičová
 • JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
 • RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
 • Ing. Jana Leghatová
 • Ing. Zuzana Straková
 • RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava