Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019

Na CD nájdete editovateľné dokumenty – Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019.


Poznámky k účtovnej závierke sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Súčasťou CD sú aj Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019
  • Tlačivo k účtovnej závierke za rok 2019 (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019 – CashFlow (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019 – Výkaz ZaS (výstup z Excelu)
  • Editovateľné tlačivo – Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
  • Editovateľné tlačivo – Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky

Autori

Mgr. Kamil Gróf