Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

Na CD nájdete editovateľné dokumenty – Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018.


Poznámky k účtovnej závierke sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré súvaha a ani výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Súčasťou CD sú aj opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018:

39,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018
  • Tlačivo k účtovnej závierke za rok 2018 (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 - CashFlow (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 - Výkaz ZaS (výstup z Excelu)
  • Editovateľné tlačivo - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
  • Editovateľné tlačivo - Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky

Autori

Kamil Gróf

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava