Seminár:
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-14.00

Téma

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín: 30.4.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : 30.4.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

Právny rámec, definícia vysielania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti

- Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním zamestanca.
- Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca.
- Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnanca.
- Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa.
- Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu.

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

- Čo je to voľný pohyb služieb.
- Kedy sa nejedná o voľný pohyb služieb, ale o usadenie a súvisiace povinnosti.
- Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytnutie služby.

Druhy, spôsoby a formy vysielania v slovenskom pracovnom práve

- Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko.
- Koncernové vysielanie a rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vysielaním.
- Nároky na cestovné náhrady.

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine

- Povinnosť garantovať zamestnancom minimálne pracovné podmienky.
- Minimálna mzda poskytovaná podľa predpisov hostiteľského štátu. 
- Doklady, ktoré musí mať vyslaný pracovník so sebou.

Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností.

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie.
- Súbežne vykonávaná činnosť v dvoch, alebo viacerých štátoch.
- Výnimka.
- Formuláre A1.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

Mzdári, personalisti, majitelia spoločností, konatelia firiem.

Lektor - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

Časový harmonogram - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

Termíny a prihlásenie - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 30.4.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 26.6.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 5.9.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 5.12.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.