Tlačená príručka

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2020 a od 1. 1. 2021

Formát: A5 Počet strán: 251

Tlačená publikácia Vám ponúka podrobný a komplexný prehľad zmien v Zákonníku práce spolu s úplným textom zákona platným k 1. 1. 2021. Nechýba v ňom ani ohlásenie zmien očakávaných v nadchádzajúcom období, či možnosť preskúmať tie, ktoré už vstúpili do platnosti v priebehu roku 2020.

Získajte prehľad s legislatívnymi novinkami a objavte všetky informácie v jednej publikácii!

V brožúre nájdete hodnotu minimálnej mzdy, sumy aktuálnych minimálnych mzdových nárokov, ako aj mzdové zvýhodnenia na rok 2021. Takisto zmeny v § 233, ktorý sa týka dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obsah

Celé znenie Zákonníka práce s účinnosťou k 1. 1. 2021

Zmeny v Zákonníku práce za rok 2020

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2021:

  • § 120 Minimálne mzdové nároky
  • § 94 Dni pracovného pokoja
  • § 96 Pracovná pohotovosť
  • § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
  • § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
  • § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  • § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk