Tlačená príručka

Dovolenka zamestnanca v roku 2020

Formát: A5

Tlačená publikácia Dovolenka zamestnanca v roku 2020 Vám poskytne informácie o zmenách v nárokoch na dovolenku platných od 1. januára 2020 a ďalších dôležitých aspektoch týkajúcich sa dovolenky z pohľadu pracovného práva. Okrem toho je jej obsahom aj prehľadné znenie Zákonníka práce, ktoré Vám prácu o niečo uľahčí.

Od 1. januára 2020 došlo k novelizácii Zákonníka práce (ZP). Jednou z podstatných zmien je i zmena ustanovenia § 103 ods. 3 ZP.

Obsah

 • Dovolenka zamestnanca v roku 2020
 • Nárok na dovolenku zamestnancov od 1. januára 2020
 • Dovolenka
 • Čerpanie dovolenky
 • Dodatková dovolenka
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 40)
 • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÝ POMER (§ 41 - § 84)
 • TRETIA ČASŤ - PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU (§ 85 - § 117)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK (§ 118 - § 135)
 • PIATA ČASŤ - PREKÁŽKY V PRÁCI (§ 136 - § 145)
 • ŠIESTA ČASŤ - OCHRANA PRÁCE (§ 146 - § 150)
 • SIEDMA ČASŤ - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA (§ 151 - § 176)
 • ÔSMA ČASŤ - NÁHRADA ŠKODY (§ 177 - § 222)
 • DEVIATA ČASŤ - DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU (§ 223 - § 228a)
 • DESIATA ČASŤ - KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY (§ 229 - § 250a)
 • JEDENÁSTA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 251 - § 256)
 • Prílohy

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk