Pdf na stiahnutie

Otázky a odpovede k príspevkom na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov, SZČO a obchodné spoločnosti

Počet strán: 90

PDF na stiahnutie obsahuje prehľad toho, čo SZČO a podnikateľov najviac zaujíma z opatrení týkajúcich sa príspevku na udržanie zamestnanosti v období od 2. 4. do 17. 4. 2020. Na problémy v rámci existujúcich opatrení odpovedajú renomovaní advokáti z praxe.

Ako vyzerá finančná podpora pre SZČO, ako vyčísliť pokles tržieb či ako požiadať o príspevok od štátu. Čo znamenajú v praxi opatrenia vlády v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie? Všetko, čo vás zaujíma, sa dozviete v prehľade spracovanom formou konkrétnych otázok a odpovedí.

Obsah

 • Usmernenie k vydaným opatreniam na záchranu podnikateľského prostredia
 • Finančná podpora pre SZČO v súvislosti s koronavírusom
 • Vyčíslenie poklesu tržieb u živnostníkov
 • Prekážka v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávanie živnostníka z pohľadu príspevku pre firmu
 • Oznámenie zamestnancovi o vzniku prekážok na strane zamestnávateľa z pohľadu firmy
 • Tlačivo - Žiadosť o príspevok pre zamestnávateľa od štátu
 • Preplácanie 80 % mzdy na uzatvorené prevádzky v prípade viacerých prevádzok jednej firmy
 • Pokles objednávavok vo firme a oslobodenie od odvodov
 • Opatrenie č. 2 z pohľadu z pohľadu výpočtu poklesu tržieb
 • Príspevok pre zamestnávateľa od štátu a čerpanie dovolenky zamestnancov
 • Profesionálni športovci a príspevok na podporu udržania pracovného miesta
 • Vyplatenie príspevku na podporu zamestnanosti pre živnostníka (SZČO) v prípade uzatvorenej prevádzky
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti a možnosť čerpania pre občianske združenie
 • Platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne z pohľadu možnosti čerpať príspevok na udržanie zamestnanosti
 • Odpustenie platby odvodov pre zamestnávateľa a príspevok na udržanie zamestnanosti
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti pre SZČO bez zamestnancov
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti pre veľkú účtovnú jednotku
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti z dôvodu poklesu tržieb pre s. r. o.
 • Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti a odklad platenia odvodov pre SZČO
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti u SZČO a platba odvodov do zdravotnej poisťovne
 • Uplatnenie umorenia straty z minulých rokov v rámci nových opatrení v súvislosti s koronavírusom
 • Náhrada mzdy za prekážky v práci ako podmienka pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO – Opatrenie č. 2.
 • Možnosť nároku na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti pre firmu v prípade poklesu tržieb a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov
 • Podnik v ťažkostiach a príspevok na udržanie zamestnanosti z pohľadu poklesu tržieb
 • Preplácanie mzdy a príspevok na udržanie zamestnanosti z pohľadu novely Zákonníka práce
 • Úprava náhrady mzdy zamestnancov po dohode s odbormi a príspevok na udržanie zamestnanosti
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti (opatrenie č. 1 a opatrenie č. 2) v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Výkaz pre príspevok na udržanie zamestnanosti z pohľadu výpočtu miezd
 • Možnosť čerpania príspevku na udržanie zamestnanosti podľa opatrenia č. 1 aj podľa opatrenia č. 2 v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti pre SZČO
 • Príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa opatrenia č. 1 pre SZČO v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Výpoveď zamestnanca a podmienky pre príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Možnosť čerpania príspevku na podporu zamestnanosti pre reštauráciu s rozvozom jedál v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti z pohľadu zamestnávateľa, ktorý je SZČO a je aj zamestnancom v inej firme
 • Odklad platenia odvodov a možnosť súčasne čerpať príspevok na udržanie zamestnanosti v čase COVID-19
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti a vyplatenie mzdy za mesiac marec 2020
 • Platba odvodov do SP, ZP a nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a výplata mzdy za marec 2020
 • Nárok SZČO na príspevok na podporu udržania zamestnanosti počas PN
 • Nárok na príspevok pre rozpočtovú organizáciu obce na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti v dvoch rôznych prevádzkach rovnakej firmy
 • Príspevok na udržanie zamestnanosti a výpoveď zamestnanca
 • Pozastavená živnosť a nárok SZČO na príspevok na podporu udržania zamestnanosti
 • Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti pre osoby podnikajúce formou tzv. slobodného povolania
 • Nárok SZČO na príspevok na udržanie zamestnanosti v prípade, že neplatí odvody do Sociálnej poisťovne
 • Súbeh čerpania OČR a čerpania príspevku na podporu zamestnanosti
 • Nárok SZČO na príspevok na podporu udržania zamestnanosti
 • Mzda zamestnanca neziskovej organizácie, ktorý pôjde na materskú dovolenku a možnosť čerpania príspevku na udržanie zamestnanosti
 • Poskytnutie príspevku na podporu udržania zamestnanosti a zamestnanci na OČR
 • Nárok na príspevok na podporu udržania zamestnanosti pre zamestnancov chránenej dielne v neziskovej organizácii
 • Nárok SZČO a zamestnancov SZČO na príspevok na podporu udržania zamestnanosti

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk