Opravy a obnova bytových domov

CD obsahuje základné vysvetlenie pojmov týkajúcich sa opráv ako i obnovy bytových domov, štatistické údaje o bytovom fonde v SR, podrobnosti o fonde bytového domu, systémových poruchách a stavebných prácach.


Vykonávanie údržby, opráv a obnovy súvisí so životnosťou jednotlivých zabudovaných prvkov, stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a technických systémov. Zabezpečovanie prevádzky, údržby a udržiavanie spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu sa uskutočňuje v rámci správy bytového domu podľa zákona. 

Input:

Opravy a obnova bytových domov:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. Opravy a obnova bytových domov

            1.1 Fond bytových budov

            1.2 Materiálové riešenie bytových domov

            1.3 Systémové poruchy bytových domov

            1.4 Stavebné práce

Autori

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD

Seminár