Zákony, judikatúra, vzory a komentáre

Web: https://www.onlinezakony.sk/

Najväčšia databáza zákonov, judikatúry, vzorov a komentárov na Slovenskom trhu. Nájdete tu aktuálne plné znenia všetkých právnych predpisov. Okrem toho máte k dispozícii všetky znenia, vrátane všetkých noviel, v ktorých sa môžete jednoducho orientovať vďaka farebným prechodom. Nájdete tu aj Judikatúru Najvyššieho a Ústavného súdu SR.


Výhody www.onlinezakony.sk

 1. Aktualizácia každý deň 
  - vďaka rýchlemu zapracovaniu noviel nájdete všetky zákony každý deň v aktuálnom úplnom znení
 2. Previazanosť dokumentov
  - k zákonom súvisiace judikáty a prípadne vzory zmlúv a komentár - naviazané na konkrétny paragraf zákona
 3. Užívateľské prostredie
  - inteligentný fulltextový vyhľadávač si poradí nielen s presným zadaním, ale ponúkne aj dokumenty, ktoré súvisia s hľadanou problematikou
  - viac ako 30 000 dokumentov je prehľadne usporiadaných
 4. Kvalita textov
  -
  právne predpisy Zbierky zákonov a ďalších zdrojov sú na zmluvnom základe získavané v elektronickej podobe a tým je zaručená 100 % zhoda s tlačenými originálmi
 5. Dostupnosť 24 hodín denne v online forme
Input:

Ročné predplatné modulu Zákony
(234 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Zákony a Judikatúra
(375 € bez DPH)

Predajná varianta k produktuZákony, judikatúra, vzory a komentáre
(510 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Zákony, judikatúra, komentáre, vzory zmlúv
(678 € bez DPH)

Obsah

 1. Zbierka zákonov
  - všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády… jednoducho všetko, čo bolo vyhlásené v Zbierke zákonov od roku 1945
 2. Judikatúra
  - Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (od roku 2009)
  - kompletná judikatúra zo Zbierky zákonov a uznesení Ústavného súdu SR
  - hypertextové previazanie so Zbierkou zákonov
 3. Vzory zmlúv
  - viac ako 200 vzorov zmlúv (podľa Obchodného, Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce)
  - samozrejmosťou je ich ukladanie do počítača a ich následná úprava
 4. Komentáre zákonov
  - viac než 4000 odborných článkov od skúsených autorov
 5. Medzinárodné zmluvy
  - kompletná Zbierka medzinárodných zmlúv
  - všetky medzinárodné zmluvy zo Zbierky zákonov
 6. Finančný spravodajca

Autori

Na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR a redakciou Zbierky zákonov Vám vieme zabezpečiť vždy aktuálne plné znenia právnych predpisov.