Online noviny Živnostník

Web: https://onnzap.dashofer.sk/

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady k riešeniu problémov súvisiacich so živnostenským podnikaním. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu k úspešnému jednaniu s úradmi a inštitúciami. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je mesačník.


Online časopis:

POZOR! V čase COVID-19 máte k dispozícii možnosť neobmedzene sa pýtať ohľadom Vašich problémov z praxe!

 • pomôže vám orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní, jednoduchého účtovníctva a odvodov SZČO,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňových a účtovných predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu Online noviny Živnostník
(36 € bez DPH)

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Monika Ziškayová - Venuje sa téme daní, najmä dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, ako aj oblasti účtovníctva. Pôsobí v oblasti služieb daňového a účtovného poradenstva.

 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Marcela Prajová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Viera Mezeiová