Účtovný TIP

Web: https://onnut.dashofer.sk/

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje odborné, praktické, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva.


Výhody online časopisu:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • množstvo vypracovaných otázok našich zákazníkov, kde autorský kolektív podrobne vysvetľuje konkrétnu situáciu z praxe,
 • archív všetkých vydaných časopisov od roku 2005,
 • bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2019
 • Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2019
 • Účtovanie zrážkovej dane z dividend v roku 2019
 • Príjmový pokladničný doklad v podvojnom účtovníctve v roku 2019
 • Účtovanie cestovných náhrad v roku 2019
 • Účtovanie goodwillu v podvojnom účtovníctve v roku 2019
 • Časové rozlíšenie licenčných poplatkov v roku 2019
 • Účtovanie platby platobnou kartou v tuzemsku a v zahraničí v roku 2019
 • Účtovanie zálohových faktúr v roku 2019
 • Účtovanie zábezpeky v roku 2019
 • Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2019

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Alena Zábojová,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava