Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Web: https://onnsmup.dashofer.sk/

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch. Zároveň Vás upozorní na aktuálne zmeny v mzdovej a pracovnoprávnej legislatíve. Online časopis je dvojtýždenník.


Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z článkov vyberáme:

 • Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018
 • Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018
 • Najčastejšie problémy pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018
 • Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018
 • Zmeny v zákone o sociálnom poistení a v dávkach v roku 2018 a ich vplyv na mzdové účtovníctvo v roku 2018
 • Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti cudzinca v roku 2018
 • Nepeňažný príjem zamestnanca v príkladoch v roku 2018
 • Teambuilding z pohľadu mzdového účtovníctva
 • Zamestnávanie zamestnanca s osvedčením Slovák žijúci v zahraničí
 • Najčastejšie problémy pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018

·      

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 29.1.2020
Miesto: Bratislava