Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Web: http://onnsmup.dashofer.sk/

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch. Zároveň Vás upozorní na aktuálne zmeny v mzdovej a pracovnoprávnej legislatíve. Online časopis je dvojtýždenník.


Input:

Ročné predplatné online časopisu
(138 € bez DPH)

Obsah

Z článkov vyberáme:

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 - 435 € bolo schvalene
 • Suma rodičovského príspevku na jedno dieťa od 1.5.2017 je stanovená na 213,20 Eur mesačne.
 • Od mája 2017 je výška materského vypočítaná z denného vymeriavacieho základu vzrásť zo súčasných 70% na 75%
 • Novela zákona o zdravotnom poistení od 1. januára 2017
 • Paušálne výdavky SZČO sa od 1. 1. 2017 zvýšili- vláda schválila novelu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.5.2017
 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.1.2017                               
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017 
 • Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2017  a 1.6.2017   

·      

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 16.8.2018
Miesto: Bratislava