Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Web: https://onnsmup.dashofer.sk/

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch. Zároveň Vás upozorní na aktuálne zmeny v mzdovej a pracovnoprávnej legislatíve. Online časopis je dvojtýždenník.


Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z článkov vyberáme:

  • Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou
  • Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy

·      

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
  • Ing, Miroslav Mačuha
  • Ing. Ľuboslava Minková
  • JUDr. Janka Zamboriová
  • Ing. Anna Križanová
  • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
  • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
  • JUDr. Juraj Mezei, PhD.