Daňový TIP

Web: https://onndt.dashofer.sk/

Newsletter aktualít daňového poradenstva

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je dvojtýždenník.


Online časopis:

 • pomôže vám orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Mimoriadne opatrenia k dani z príjmov
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri refinancovanom úvere v roku 2020
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.4.2020
 • Zmeny, ktoré priniesol LEX KORONA v daňovej oblasti
 • Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020
 • Prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020
 • Daň z motorových vozidiel v roku 2020
 • Zmeny v spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 a od 1.1.2022
 • Spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb od 1.1.2020
 • Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020
 • Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020
 • Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.