Daňový TIP

Web: https://onndt.dashofer.sk/

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je dvojtýždenník.


Online časopis:

 • pomôže vám orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

  • Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019
  • Reklamné predmety z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Výpočet úrokov z omeškania v roku 2018
  • Cestovné náhrady z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Odpis pohľadávky z pohľadu dane z príjmov v podvojnom účtovníctve v roku 2018
  • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2018
  • Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018
  • Zrážková daň z úrokov v roku 2018
  • Stavebné úpravy z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Nepeňažný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018
  • Daňovo uznaný odpis pohľadávok v roku 2018

  Autori

  Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Peter Horniaček

  Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

  • Ing. Monika Ziškayová
  • Ing. Alena Zábojová
  • Ing. Jozef Pohlod
  • Ing. Božena Jurčíková
  • Ing. Petronela Mastihubová
  • Ing. Zdenka Kováčová
  • Ing. Ján Mintál
  • Ing. Viera Mezeiová
  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Juraj Válek, PhD.

  Seminár

  termín

  Počet seminárov k dispozícií : 3
  Najbližší termín: 3.3.2020
  Miesto: Bratislava