Bezpečnosť práce

Web: https://onnbp.dashofer.sk/

Online časopis Bezpečnosť práce prináša zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. Je určený pre bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zamestnávateľov a vedúcich pracovníkov. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti práce,
 • plné znenia platných právnych predpisov,
 • množstvo rád a tipov pre vašu prácu,
 • potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na vaše otázky v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Otázky a odpovede na skúšku ABT
 • Zdvíhacie zariadenia
 • Horľavé kvapaliny
 • Riziká bezpečnej práce v polygrafickom priemysle
 • Riziká v mäsiarskom priemysle
 • Zazmluvnenie pracovnej zdravotnej služby

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • Mgr. Kristína Iudita Kmety, špecialista PO
 • JUDr. Paula Babicová
 • Juraj Uherek
 • Mgr. Vladimír Jurík
 • Ing. Vladimír Švec

Seminár