Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Web: https://oncisoe.dashofer.sk/

ONLINE kurz je určený, manažérom, audítorom a pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva

On-line kurz je určený riadiacim pracovníkom, vedúcim vo výrobných spoločnostiach, environmentalistom, technickým riaditeľom, odpadovým hospodárom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva a manažérom a riaditeľom výrobných spoločností.

POZOR! Každý absolvent, ktorý úspešne absolvuje záverečný test získa uznávaný certifikát - certifikačnej autority - CEMAKS.


V online kurze nájdete:

  • kvalifikačné osvedčenie, vďaka ktorému sa kvalifikujete k vykonávaniu aktivít súvisiacich so zavedením, udržiavaním a zdokonaľovaním systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016,
  • predstavu ako sa buduje EMS 14001 v praxi,
  • informácie, prečo je pre vašu firmu dôležitý certifikát environmentálneho manažérstva.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(129 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Význam zavedenia a implementácie SME v organizácii a model SME
2. lekcia: Záväzok, vstupný audit SME a legislatíva
3. lekcia: Definície základných pojmov súvisiacich so SME (STN EN ISO 14001:2016)
4. lekcia: Súvislosti organizácie
5. lekcia: Vodcovstvo
6. lekcia: Plánovanie
7. lekcia: Podporovanie
8. lekcia: Prevádzkovanie
9. lekcia: Hodnotenie správania
10. lekcia: Zlepšovanie
11. lekcia: Certifikácia SME organizácie
12. lekcia: Skúsenosti z praxe pri zavádzaní SME
13. lekcia: Záverečný test - Každý absolvent, ktorý úspešne absolvuje záverečný test získa uznávaný certifikát - certifikačnej autority - CEMAKS.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.