Mzdové účtovníctvo a personalistika

Web: https://www.mup.sk/

Ide o najväčšiu databázu odborných textov na tému mzdového účtovníctva a personalistiky. Základom portálu je viac ako 5 400 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci v mzdovej učtárni, vzory zmlúv, rady a tipy priamo z praxe. 


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 4 800 odborných článkov na témy mzdového účtovníctva a personalistiky.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu okolo 20 nových garantovaných článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných k efektívnemu a správnemu vedeniu Vašej mzdovej agendy.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Môžete si vybrať z 2 modulov, viac informácií v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu MUP profi
(384 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu MUP profi plus
(516 € bez DPH)

Obsah

 • Legislatívne zmeny
 • Dane
 • Pracovné právo
 • Zdravotné poistenie
 • Sociálne právo
 • Zamestnanosť, trh práce
 • Mzdy a platy
 • Personálne riadenie
 • HR

Modul MUP profi obsahuje:

 • viac ako 5 400 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistike,
 • právne predpisy
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul MUP profi plus obsahuje:

 • viac ako 5 400 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistike,
 • právne predpisy
 • bezplatný odpovedný servis,
 • videosemináre na témy: pracovné právo, personalisitka, počítače,
 • možnosť zúčastniť sa online seminárov v priebehu roka.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Jana Kušnírová PhD.
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • JUDr. Silvia Treľová, PhD.
 • JUDr. Jana Berincová
 • JUDr. Jana Kováčová
 • JUDr. Zdenka Dvoranová
 • JUDr. Martina Jenčová
 • Júlia Pšenková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 23.1.2019
Miesto: Bratislava