Začíname s podvojným účtovníctvom

Web: https://oncpuzp.dashofer.sk/

Kurz je určený všetkým, ktorí s podvojným účtovníctvom začínajú a tiež tým, ktorí prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou Saxunovou, PhD.


S ONLINE kurzom Začíname s podvojným účtovníctvom získate:

 • Dokonalé znalosti z oblasti podvojného účtovníctva - obsahová náplň jednotlivých lekcií vychádza zo schém účtovania podľa jednotlivých účtov a podľa účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
 • Istotu v systéme podvojného účtovníctva - vďaka príkladom aplikovaným na konkrétnych účtovných súvzťažnostiach sa naučíte pochopiť metodiku účtovania v systéme podvojného účtovníctva.
 • Prístup k starším lekciám - zabudli ste čo ste sa učili v predchádzajúcich lekciách? Nevadí! Vďaka prístupu k absolvovaným lekciám si môžete kedykoľvek osviežiť pamäť aj bez robenia poznámok.
 • Lekcie zamerané na prax - celá výučba je spracovaná pre potreby praxe na konkrétnych príkladoch.
Input:

Ročný vstup do online kurzu Začíname s podvojným účtovníctvom
(59 € bez DPH)

Obsah

Lekcia 1

 • Účtovné predpisy a pojmy
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 1. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 1. lekcii

Lekcia 2

 • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, odpisy
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 2. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 2. lekcii

Lekcia 3

 • Prenájom a vyradenie majetku
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 3. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 3. lekcii

Lekcia 4

 • Finančný majetok
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 4. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 4. lekcii

Lekcia 5

 • Zásoby
 • Príklady k 5. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 5. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 5. lekcii

Lekcia 6

 • Finančné účty
 • Príklady k 6. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 6. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 6. lekcii

Lekcia 7

 • Zúčtovacie vzťahy
 • Príklady k 7. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 7. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 7. lekcii

Lekcia 8

 • Kapitálové účty
 • Príklady k 8. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 8. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 8. lekcii

Lekcia 9

 • Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Príklady k 9. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 9. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 9. lekcii

Lekcia 10

 • Náklady
 • Príklady k 10. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 10. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 10. lekcii

Lekcia 11

 • Výnosy
 • Príklady k 11. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 11. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 11. lekcii

Lekcia 12

 • Uzávierkové účty
 • Príklady k 12. lekcii
 • Kontrolné otázky a precvičenie k 12. lekcii
 • Riešenie otázok a precvičenia k 12. lekcii

Autori

Ing. Eva Mihalíková 

GARANT: Doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Úspešne pôsobila v projekte Svetovej Banky a MF SR “Reforma účtovníctva a audítorstva v Slovenskej republike v rokoch 2003-2004. Od roku 2010 pracuje pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR v tíme ako účtovník špecialista. Pôsobila ako členka Medzinárodnej Asociácie manažérskych účtovníkov v rokoch 2007-2010 a je členkou Americkej Asociácie účtovníkov od roku 2007, člen Inštitútu Finančného manažmentu v Indii od roku 2012 a členka Medzinárodnej Poradnej Rady (International Advisory Board) medzinárodného časopisu Sankalpa- Management Decisions od roku 2016.