Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Web: https://oncisoe.dashofer.sk/

Online kurz je určený environmentalistom, odpadovým hospodárom, technickým riaditeľom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva, manažérom a riaditeľom výrobných spoločností.


V online kurze nájdete:

  • kvalifikačné osvedčenie a tým sa kvalifikujete k vykonávaniu aktivít súvisiacich so zavedením, udržiavaním a zdokonaľovaním systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016,
  • predstavu ako sa buduje EMS 14001 v praxi,
  • informácie, prečo je pre Vašu firmu dôležitý certifikát environmentálneho manažérstva.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(129 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Zásady, procesy a požiadavky systému environmentálneho manažérstva (EMS)
2. lekcia: Záväzok, vstupný audit EMS a environmentálna politika
3. lekcia: Plánovanie EMS
4. lekcia: Implementácia a prevádzkovanie EMS
5. lekcia: Dokumentácia EMS, časť 1.
6. lekcia: Dokumentácia EMS, časť 2.
7. lekcia: Kontrolovanie EMS
8. lekcia: Interný audit EMS
9. lekcia: Preskúmanie EMS manažmentom
10. lekcia: Zlepšovanie EMS
11. lekcia: Certifikácia EMS organizácie
12. lekcia: Skúsenosti z praxe pri zavádzaní EMS
13. lekcia: EMS ako súčasť integrovaného manažérskeho systému

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava