Manažérske zručnosti

Web: https://oncmz.dashofer.sk/

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesijne aj osobnostne rásť.


V online kurze nájdete:

  • komunikačné zručnosti najmä vo vypätých situáciách,
  • návod, ako si správne zadeliť pracovný čas a vytvoriť priestor na súkromný život,
  • vedomosti o vedení tímu,
  • tipy, ako riešiť konflikty v práci,
  • návod, ako zvládať stres a prácu pod tlakom.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(36.2 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Komunikácia - základ existencie
2. lekcia: Vedenie rozhovorov
3. lekcia: Rozhodovanie a delegovanie
4. lekcia: Konflikty na pracovisku a ich riešenie
5. lekcia: Time management
6. lekcia: Vedenie porád a rokovaní
7. lekcia: Motivácia
8. lekcia: Efektívne vedenie tímu
9. lekcia: Riadenie zmien v tíme a organizácii
10. lekcia: Stres
11. lekcia: Ďalšie vzdelávanie manažéra
12. lekcia: Prezentácia
13. lekcia: Imidž manažéra

Autori