Analýza dát v Exceli

Web: http://oncade.dashofer.sk/

Online kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.


V online kurze nájdete:

  • základné informácie o analýze dát v exceli,
  • objavíte ďalšie funkčné možnosti excelu,
  • celá výučba je postavená na konkrétnych prípadoch z praxe,
  • všetky lekcie kurzu pripravil renomovaný odborník z praxe Doc. Ing. Jozef Chajdiak CSc. - autor viacerých odborných publikácií z danej oblasti,
  • ak ovládate základy Excelu a máte záujem osvojiť si ďalšie funkcie, potom je tento kurz určený práve pre Vás.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(33 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Triedenie
2. lekcia: HISTOGRAM, rovnomerné rozdelenie a Paretova analýza
3. lekcia: PivotTable (kontingenčná tabuľka), dotazník
4. lekcia: Základný štatistický rozbor
5. lekcia: Grafy
6. lekcia: Normálne rozdelenie, smerodajná odchýlka a normalita
7. lekcia: Regresná a korelačná analýza
8. lekcia: Časový rad a jeho zložky
9. lekcia: Časový rad – špecifikácia trendovej zložky
10. lekcia: Časový rad – špecifikácia sezónnej zložka
11. lekcia: Spojité rozdelenia
12. lekcia: Diskrétne rozdelenia

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava